ENIGMA wydanie 28 
LUDZIE   *   SZTUKA   *   MYŚLI

Niebo nad Choroszczynką
Niebo nad ChoroszczynkaPod niebem rozpiętym nad Choroszczynką człowiek staje się prawdziwie samotny, to znaczy zaczyna rozumieć egzystencjalną konieczność życia samym sobą, wewnętrzny nakaz, aby wypełnić sobą poczucie tożsamości, sens życia, serce niesione na otwartej dłoni ku drugiemu człowiekowi.
O cyklu akwareli Magdaleny Gintowt-Juchniewicz pisze Anna Rossmanith

CUDOWNE CUDZOMYŚLENIE
Ludzie do perfekcji opanowali sztukę oglądania telewizji i przeżuwania paszy. Nastały takie czasy, że zarówno oglądanie jak i przeżuwanie jest osiągnięciem. Towarzyszy temu bezmyślność i cudzomyślenie*. To naturalna konsekwencja. Ludzie są sparaliżowani i przytłoczeni otaczającym ich McŚwiatem.
O cudzomyśleniu pisze Juliusz Bolek

Kreta tam i z powrotem
Jak w starożytnym teatrze, od wschodu do zachodu słońca, na scenie Morza Egejskiego, trwa całodzienny spektakl, w którym współczesne losy splatają się ze znakami przeszłości. Najstarsze z nich (w skali europejskiej) przynależą do powstałej w trzecim tysiącleciu pne. cywilizacji kreteńskiej, zwanej także minojską...
O Krecie pisze Aleksandra Rudalska

 nasz pierwszy raz |  poprzednie numery |  wydanie następne | redakcja | webmaster | 

www.enigma.pl  ©  1986-2006